Etablering av overvannshåndtering for Bybanen

Grunnarbeidet for Bybanen linje 2 pågår, og det inkluderer en etablering av overvannshåndtering som Ahlsell, rørprodusenten Pipelife og dykkerentreprenør Submara samarbeider om å levere.

Ahlsell, Pipelife og IMC Diving har samarbeidet tett med hverandre på ulike prosjekter i over 30 år. Dette siste prosjektet i rekka ble innledet med et møte før sommeren – der ble det tydelig at logistikken måtte være sømløs.

— Den valgte løsningen for overvannshåndtering består av totalt 14 rør med diameter Ø1600, som hver har en lengde på 12 meter. Det innebærer leveranse med én bil til hvert rør, innleder salgsansvarlig for VA Hordaland i Ahlsell, Per Einar Aasebø.

God logistikk viktig i prosjektet
Jan Kenneth Bartolo fra Pipelife nikker enig, og bekrefter at logistikken var svært viktig i dette prosjektet.

— Vi så at det var avgjørende med god logistikk her. Vi må være i forkant med leveringen, men ikke for mye i forkant enn det er plass til på anlegget. Derfor måtte vi planlegge logistikken slik at bilene kommer fortløpende etter behov. Der har Ahlsell med Per Einar Aasebø i spissen vært til god hjelp med bistand på koordinering av logistikken, sier Bartolo, og legger til:

— Jørn Oksnes hos IMC Diving og Per Einar, særdeles nøye karer, gjør en god jobb på å følge opp at alle deler av produktet blir riktig levert, har stålkontroll på datoer og sørger for at alle detaljer er på plass.

Sammenstilling av PE-rør i store dimensjoner
Utførende entreprenør på installasjonen er dykkerentreprenøren IMC Diving. De består av utdannede dykkere, rørleggere og ingeniører – totalt rundt 100 ansatte. Jørn Oksnes forteller at installasjoner i denne dimensjonen ikke er hverdagskost for de erfarne dykkerne, men de legger og monterer rundt 30 000 meter ledninger av varierende dimensjoner hvert år.

— Vi er godt vant med å installere PE-rør, og vi har et godt samarbeid med Ahlsell. Vi tok kontakt med Ahlsell da vi fikk forespørselen fra Skanska på D12. Bybanekonsulent la dimensjonerende Ø1600 SDR 17 som føring, og sammen ble vi enige om å bruke PE-rør fra Pipelife til å lage en stabil løsning for overvannshåndtering, sier Oksnes.

Trykkrør som overvannsrør
Pipelife er Norges eneste produsent av PE-rør i dimensjonen Ø1600 som ble prosjektert fra konsulent. Rørene som skal brukes til overvannshåndtering er egentlig trykkrør.

— Som eneste norske produsent av disse rørene er vi i en unik posisjon, men vi blir også valgt på grunn av pris og rask leveringstid. Rørene som er valgt til overvannsløsningen er egentlig trykkrør med en langt større styrke enn normale overvannsrør. Rørenes ringstivhet, korrosjonsbestandighet og fleksibilitet gjør de godt egnet til installasjon i og ved sjø – som i dette tilfellet, sier Bartolo i Pipelife.

Til sammen er det levert 168 meter rør til de tre ulike strekkene. Samtlige skal installeres under vann av Oksnes og hans kolleger i IMC Diving.

Installasjon under vann
De massive rørene skal monteres under vann, mot kummer som klargjøres av byggherre. Oksnes tror gjennomføringen vil bli smidig, den eneste utfordringen er rørenes vekt.

— Rørene skal loddbelastes i grøften og senkes i bunnen – før vi kan montere mot kummene. Til sammen veier alle betongloddene 90 tonn, og vi regner med å bruke rundt en uke på loddbelasting i grunnen, sier Oksnes.

God stabilitet
Salgsansvarlig Per Einar Aasbø i Ahlsell har vært bindeleddet mellom produsent og entreprenør i prosjektet. Han er svært fornøyd med at Ahlsell har bidratt til en solid og stabil overvannsløsning til strekkene i Bergen.

— Pipelife har også fungert som sveiseoperatør i dette prosjektet i samarbeid med IMC Diving, som er en svært proff aktør på legging av rør i sjø og vann. Seks av rørene ble levert ferdig med krage og flens for å spare tid på sveisingen og monteringen ute på anlegget. Etter rørene ankom anlegget, har Pipelife stilt med en arbeidsstokk som har sveiset rørene, IMC Diving med kranbiler og Skanska med store gravemaskiner for å klare løftene til sjø, slik at løsningen blir svært stabil og ikke vil lekke etter montering i grøft, avslutter han.