Arbeid på kraftanlegg

Vi har lang erfaring og spesialistkompetanse på arbeid for kraftindustrien, og har utført en lang rekke oppdrag på ulike kraftanlegg. Her lister vi noen av dem med årstall og kunde.

2021

 • Hafslund E-CO: Forsterkning av bunnterskel for nålestengsel og sektorpilar. Sarpefossen
 • Søbstad AS: Etablere revisjonsstengsel og nålestengsel og diverse betongrehablitering. Fjæremsfoss.
 • Hafslund E-CO: Etablering av nytt stengsel og innløp. Vidalsvatn
 • Statkraft: Setting av revisjonsluke. Rana Kraftverk

2020

 • SFE: Rensk av grind. Stakaldefossen
 • Eco-Energi: Setting av luke med ROV. Vetlebotn
 • Eidsiva. Vannkraft -Rosten
 • Sico Energi: Revisjon av lukeføring, guidestenger. Sicovatnet
 • Statkraft: Sette nedstrømsstengsel. Vrangfoss
 • Fasseland: Gåseflå dam
 • Agder energi: Ålepassasje- Klosterfossen
 • Sunnfjord Energi: Skifte lukeføringar. Hålandsfossen
 • Agder Energi: Tunnelinspeksjon med ROV
 • Statkraft. Legge overdekning på vannstandsmål. Songa dam
 • Eco energi: Fjerne inntaksluke. Strandavatnet
 • Hafslund-Eco: Tette inntaksluke. Hunderfossen
 • Statkraft: Skanning av inntakstunnel. Adamselv
 • Hydro energi: Grind. Svelgfoss
 • Eidsiva: Nålestengsel. Hundefossen

2019

 • Lysaker & tohrrud: Reperasjon av lukestyring. Rosten Kraftverk
 • Sunnfjord Energi: Demontering og inspeksjon av luke. Hålandsfossen
 • Veidekke Entr.: Nytt inntak. Trysilfossen
 • Eidsiva: Setting av skalluker/ setting og tetting av stengsel. Olstappen/Einunna
 • Statkraft: Inspeksjon av grind og fjerning av masser framfor. Høyanger
 • Eidefoss Energi: Inspeksjon og arbeid med rør. Eidefoss
 • Tussa Energi: Inspeksjon av luker og grinder. Storlia/kvanndalsvatn
 • Eidsiva. ROV-inspeksjon. Vinkelfallet
 • SFE Montering: Lukeføringar. Kviafossen
 • Tussa Energi: ROV inspeksjon. Grøndalsvatn/ Tussa
 • Lyse produksjon: Dykking og skanning ved inntak. Lysebotn
 • E-co Energi: Setting av bjelkestengsel. Loven
 • Statkraft: ROV-inspeksjon av dam. Osbu
 • Statkraft: Skøyting av rør. Muravatn

2018

 • Sunnfjord Energi: Inntaksluke og trekkstang ut/inn nytt lufterør. Nedre Svultingen
 • BG Suldal: Utleige av flåter og føring av maskiner og utstyr. Holmavatn
 • Statkraft A/S: Inspeksjon av trasé for vannstandsmåling. Songadammen
 • Statkraft A/S: ROV-inspeksjon av inntaksluker. Trolldammen
 • Statkraft A/S: ROV-tunnelscanning av driftstunnell. Åmot/Tokke
 • Hydro energi: ROV-inspeksjon av flere dammer. Røldal/Nesflaten/Haukeli
 • Statkraft A/S: ROV og scanning. Bitdalsvatn
 • Statkraft A/S: Renske inntak og føringer for grind. Måvatn Svorka

2017

 • Statkraft AS: ROV-tunnelscanning av avløpstunnel. Rana kraftverk
 • Statkraft AS: Bygge stengsel, inntaksgrind ut/inn, rive stengsel. Vrangfoss
 • Hydro energi: ROV-tunnelscanning av avløpstunnel. Svelgfoss

2016

 • Sunnfjord Energi: inspeksjoner og rensk av grinder. Svultingen
 • Eidsiva: Diverse vedlikehold og inspeksjon. Gudbrandsdalen.

2015

 • Statkraft AS: Montering av revisjonluker oppstrøms og nedstrøms. Vrangfoss
 • Hydro Energi: Inspeksjon og reparasjon av tømmerrenne. Tinfoss Notodden
 • Statkraft AS: Bytting av tømmerlense. Hogga
 • Eidsiva: Diverse vedlikehold og inspeksjon. Gudbrandsdalen og Valdres.
 • Statkraft AS: Revurdering av dammer, inspeksjon med ROV. Tyssefaldene.
 • Skagerak Energi AS: Inspeksjoner og vedlikehold. Årlifoss Notodden.
 • Veidekke/Agder energi: Sikring av spunt/rør. Iveland
 • Politiet: Søk etter savnet person med ROV, oppstrøms krv. Solbergfoss
 • Sunnfjord Energi: inspeksjoner og rensk av grinder. Svultingen
 • Sogn og fjordane energi: inspeksjon og grindrensk. Sagefossen

2014

 • Sunnfjord Energi: Rehab av inntaksluke og opptrekk. Betong- og stålarbeid. Øvre Svultingen.
 • Eidsiva Energi AS: Div. inspeksjon og vedlikehold. Øvre og nedre Vinstra, Harpefoss og Hunderfossen.
 • Sognekraft: Stengsel framfor damluke. Årøy, Sogdal.
 • Eco-vannkraft: Div inspeksjon og vannstandsmåleutstyr. Hemsedal
 • Lysaker og Thorrud: Skift av inntaksgrind. Klosterfossen
 • Akerhus Energi: Produksjon betongrehabilitering ved inntak. Klosterfossen
 • Lyse Produksjon AS: Tetting av lekkasje i dam vha påstøp. Vierkve, Lysefjorden
 • Statkraft AS: Inspeksjoner med dykker og ROV. Sunndalsøra og Trollheim
 • Agder Energi: Bytte av grind. Åseral

2013

 • Eidsiva Energi AS: Arbeid med blindlokk. Øvre Rendalen
 • Eidsiva Energi AS: Tetting av gjennomføringar. Hunderfossen og Harpefossen
 • Hydro Energi AS: opptrekk av fastkilt luke. Storevatn/Fortun
 • Statkraft Energi AS: Fjerning av omløpsluke. Vrangfoss
 • Sogn og Fjordane Energi AS: Scanning av sjøbunn. Åskora og Yksnelvane
 • Østfold Energi AS: Rensk av føringer, setting og muring av stengsel. Øljusjøen
 • Sunnfjord Energi AS: Inspeksjon avluke og opptrekksstang. Øvre Svultingen
 • SFE AS: Fjerning av bjelkestengsel. Markavatn
 • Statkraft Energi AS: Arbeid med vannstandsmålingsutstyr. Div. plasser Høyanger
 • Lysaker & Thorrud: Inntaksluke. Dam Bagn

2012

 • Statkraft Energi AS: Forsterking av rev.lukeføringer/boring/gysing. Byrte/Dalen
 • Lysaker & Thorrud: Setting av bjelkestengsel. Byrte
 • Statkraft Energi AS: Montering av revisjonsluker. Vrangfoss
 • Eidsiva Vannkraft AS: Stengsler og luker. Oppland
 • Statkraft Energi AS: Montering av vannstandsmåleutstyr. Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
 • Statkraft Energi AS: ROV-inspeksjon med tverrsnittmåling. Foldsjø/Trollheim
 • Østfold Energi AS: Utlegging av vannstandsmålingsutstyr. Eldrevatn
 • BIC Production Partner: Fjerning av luke og ROV-inspeksjon. Greinevatn
 • Eidsiva Vannkraft AS: Dykking ifm. nålestengsel på sektorluke. Hunderfossen
 • Eidsiva Vannkraft AS: Inspeksjon av inntaksrist. Olstappen Nedre Vinstra
 • Hydro Energi AS: Utfasing av fylleventiler sugerør. Nesflaten
 • Agder Energ AS: Reparasjon av stor betongskade sugerør. Åmli
 • Ringdal Kraftverk: Gysing/tetting av lukeføringer. Hellesylt

2011

 • Eidsiva Vannkraft AS: Montering av tetteluke kjølevannsinntak. Hunderfossen
 • Statkraft Energi AS: Utlegging av boblerør. Foldsjø
 • Østfold Energi: Tetting av tappeluke og montering av vannstandmåler. Vassetvatnet
 • Statkraft Energi AS: ROV-inspeksjon og reparasjon. Solåsvatnet/Trollheim
 • Statkraft Energi AS: Bygging av terskel. Hogga
 • Statkraft Energi AS: Setting og fjerning av bjelkestengsel. Eidefoss
 • Veidekke: ROV-inspeksjon luker- Lauvå dam
 • Statkraft Energi AS: ROV-inspeksjon av ventil i tunnel: Kvilesteinen/VikSogn
 • Hydro Energi: ROV-inspeksjon inntak. Storevatn/Fortun
 • Statkraft Energi AS: Skifte av opptrekk. Solåsvatnet/Trollheim
 • Statkraft Energi AS: Inspeksjon og reparasjon av inntaksgrind. Reiten Osbudammen
 • Eidsiva Vannkraft: Setting, tetting og fjerning av bjelkestengsel. Øvre Rendalen
 • Fasseland Mekaniske: Luke ut/inn i sjakt. Sjerka/Åseral

2010

 • Lysaker & Thorrud: Montering av nye inntaksgrinder. Hunderfossen
 • Eidsiva Vannkraft AS: Demonterig/montering wire, inspeksjon. Kalvedalen
 • Eco Bygg AS: Etablering av betongterskel for nålestengsel. Vigeland
 • BM Overflateteknikk: Etablere stengsel. Klevevatn
 • Eidsiva Vannkraft AS: ROV-inspeksjon rist, sandfang, føringer turbinrør. Øvre og Nedre Vinstra
 • Lysaker & Thorrud: Setting av stengsel. Vrangfoss
 • Statkraft Energi AS: Sette stengsel. Kalhovddammen
 • Hydro Energi AS: Bytter inntaksrist. Midtdalen
 • Eidsiva Vannkraft AS: Tetting av lekkasje i bunnpakning på vaggeluke. Harpefossen

2009

 • Lysaker & Thorrud: Demontering av gammel luke i sjakt. Arstaddalen
 • Lysaker & Thorrud: Reparasjon innfesting av varegrind/boring og gyse bolter. Døvikfoss
 • Eidsiva Vannkraft AS: ROV-inspeksjon av avløpstunnel. Faslefoss
 • Veidekke: Opne tett utløp. Boring/sprenging/støping/grabbing. Kjeøsnesfjorden
 • Statkraft: ROV-inspeksjon/tverrsnittundersøkelse/utløpstunnel. Gaupne
 • Veidekke: Sette stengsel inne i tilløpstunnel/bekkeinntak. Kjøsnesfjorden
 • Eidsiva Vannkraft AS: 4 års inspeksjon av inntaksrister. Harpefoss
 • Lysaker & Thorrud: Utskifting av varegrind. Hunderfossen
 • Statkraft Energi AS: Etablering av revisjonsstengsel. Synken
 • Statkraft Energi AS: Diverse arbeid på dammer og luker. Trollheimen
 • Hydro Energi: Opprensking under turbin. Nye Tyin/Øvre Årdal

2008

 • Eidsiva Vannkraft AS: Etablering av fundament for fangdam. Hunderfossen
 • Spilde Entreprenør AS: Opparbeiding av bjelkestengsel. Tunhovd
 • Statkraft Energi AS: Rensking av utløp. Solåsvatnet
 • Statkraft Energi AS: Rensk av inntaksgrind og turbingruve. Diverse kraftverk
 • Spilde Entreprenør AS: Pilotprosjekt. Saltkraft Tofte
 • Hydro Energi: Fjerne stengsel/fylle tunnel. Gravdalsvatnet/Fortun
 • Eidsiva Vannkraft AS: Diverse inspeksjoner. Faslefoss,Lomen, Eid
 • BM Overflateteknikk: Etablering av stengselføringer. Kleivavatnet
 • Veidekke: ROV-inspeksjon utløpstunnel. Kjøsnesfjorden
 • BM Overflateteknikk: Tette stengsel. Reinungavatn
 • Hydro Energi: Montere ny og fjerne havarert markeringsbøye. Tyinvatnet

2007

 • Lysaker & Thorrud: Setting av stengsel damluke. Vrangfoss
 • Statkraft: Setting av stengsel, tappeluke. Strengen/Mår/Rjukan
 • Hydro Energi: Montere ny wire på luke. Storevatn/Fortun
 • ECO Energi AS: Vedlikehold på kraftstasjon. Aurland

2006

 • Eidsiva Vannkraft: Stengselsetting. Hunderfossen
 • Statkraft Montering: av vannstandsmålerør. Holbudammen
 • Jernbaneverket: Inspeksjon av tappetunnel/inntak. Klevevatn/Seltuftvatn/Reinungavatn
 • Lysaker & Thorrud: Skifting av grind og setting av stengsel. Sjefstadfoss kraftverk

2005

 • Lysaker & Thorrud: Lagde stengsel og reparerte luker. Skjeftafoss
 • Statkraft: ROV-inspeksjon av sandfang og finvaregrind. Nausanova/Fortun
 • Statkraft: Sette stengsel. Leirdøla/Gaupne
 • Statkraft: Etablering av stengsel. Kaldosen
 • Statkraft: Etablering av stengsel. Vrangfoss
 • Statkraft: Utlegging av vannstandsmålingsutstyr. Grøttevatn
 • Eidsiva Vannkraft: Diverse vedlikehold. Valdres
 • Eco Vannkraft: Stengselsetting. Aurland

2004

 • Eco Bygg AS: Mont. av rev.stengsel og vannstandsmålingsutstyr. Dam Halne
 • Statkraft: Tetting av revisjonsstengsel. Hardbakkevatn Høyanger
 • Statkraft: Sveising av bolt i luke/trekkstang. Strengen/Mår/Rjukan
 • Statkraft: Fjerning av revisjonsstengsel. Mo i Rana
 • Opplandskraft: Stengsel. Hunderfossen

2003

 • Opplandskraft: Vedlikehold på diverse kraftstasjoner. Oppland
 • Glomme og Lågen Brukseierforening: Vannstandsmåling. Øvre Vinstra reguleringsområde
 • Statkraft: Opparbeiding av stengsel for inntak. Svelgsvatn

2002

 • Tyssefallene: ROV-inspeksjon av dam Nibbehøl. Nibbehøl
 • Statkraft Graving av grøfter og legging av rør til vannstandsmåling i to magasiner. Høyanger
 • Vannkraft Øst/Opplandskraft: Utbedring av inntaksrister og daminspeksjoner. Hunderfossen/Harpefossen
 • Eco Bygg AS: Opparbeiding av lukeføringer i tappetunnel. Dam Pålsbu

2001

 • Borregård: Reparasjon av tapperør. Holmen Hellefoss
 • Statkraft: Daminspeksjon. Aursjøen
 • Statkraft: ROV-inspeksjon i tunnel. Trollheim
 • Elkem: Luke i sjakt. Hanklevatn
 • Vannkraft Øst: Inspeksjoner og reparasjoner av inntaksgrind. Sette nålestengsler og diverse reparasjoner. Hunderfossen, Vinstra og Valdres
 • Lysaker & Thorrud: Inspeksjon, vedlikehold og utbedring av konstruksjoner i tappetunnel Kjerre dam. Mykstufoss kraftverk
 • Skagerak Energi AS: Hovedinspeksjon. Gamlebrufoss
 • Eco Bygg AS: Lukestengsel utløp tappetunnel. Dam Pålsbu

2000

 • Statkraft ROV: Inspeksjon etter ras i tunnel. Foldsjø/Trollheim
 • Statkraft: Inspeksjon av dam og omløpstunnel
 • Statkraft: Inspeksjon av dam. Prestesteinsvatn
 • Abb Alstom Power: Utlegging og sikring av rør for vannstandsmåling Hydro Energi. Fortun

1999

 • Lysaker & Thorrud: Reparasjon av grind/innsveising av nye festebolter. Klosterfossen/Skien
 • Lysaker & Thorrud: Diverse arbeid på luker og stengsel. Mjøndalen

1998

 • Lysaker Thorrud: Platetetting på varegrind. Farris/Larvik
 • Veidekke: Opning av tett inntakstunnel. Gravevatnet/Førde

1997

 • Elkem: Injisert fjell/sett stengsel. Hjelmevatn/Svelgen

1996

 • Elkem: Etablert stengselføringer. Hjelmevatn/Svelgen
 • Strøm Gundersen: Reparasjon terskel v/inntak. Vannsjø/Moss