Hva vi gjør

Submara utfører hele spekteret av innaskjærs dykkeroppdrag og infrastrukturtjenester, nasjonalt og internasjonalt. Vi utfører alt fra fundamentsikring av broer, kaier og dokker, nedlegging av kabler og rør, til høyteknologisk undervannsinspeksjon ved bruk av våre ROV-er og surveyverktøy.

Den usynlige men essensielle infrastrukturen i samfunnet vårt bygges og vedlikeholdes av Submara.

Submara utfører alt arbeid under vann.

Om Submara

Submara er bygget på erfaringen og ekspertisen til en rekke dykkerselskaper – alle med samme mål og visjon om å levere arbeid av høy kvalitet i alle ledd. Vår kombinerte kunnskap og lange erfaring gjør at vi kan levere hele spekteret av undervannstjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi er stolte over vårt arbeid med å bygge, sikre og vedlikeholde den usynlige, men essensielle, infrastrukturen i samfunnet vårt.

Vi består av en rekke regionalt ledende selskaper som har slått seg sammen for å utnytte ekspertisen og kunnskapen på tvers av lokasjoner, og for å kunne tilby et enda mer helhetlig og kvalitetssikkert produkt til våre kunder

Anleggsdykk

Anleggsdykk AS ble etablert i Vestfold i 2018, og er en videreføring av Ødegaard Dykk. Anleggsdykk utfører de fleste anleggsrelaterte jobber over hele landet, med høy sikkerhet og kvalitet. Anleggsdykk leder anleggsavdelingen til Dykkerteknikk.

Dykkerteknikk

Dykkerteknikk ble stiftet i 1976, og holder til på Tofte i Asker kommune. Ekspertisen spenner seg fra ulike typer undervannsarbeid – fra ROV til dykking, survey til kabel, vann og avløp, alltid med fokus på høy kvalitet og sikkerhet.

EB Marine

EB Marine ble etablert i Stavanger i 1983, og har sitt primære nedslagsfelt på Sør-Vestlandet, men tar også oppdrag nasjonalt og internasjonalt. EB Marines dyktige  yrkesdykkere har lang erfaring med maritimt anleggsarbeid i alle størrelser.

IMC Diving

IMC Diving ble etablert i Bergen i 1982, men har røtter helt tilbake til 1965. Med sitt brede erfaringsgrunnlag og inngående kunnskap, har de blitt et ledende dykkerselskap som håndterer de fleste utfordringer under vann.

O.E.Hagen

Olav Erik Hagen AS ble etablert i 1991, med hovedkontor i Stryn, men avdelinger også i Bergen og Kristiansand. O.E. Hagen tar komplekse dykkeroppdrag i utfordrende omgivelser over hele landet – fra kyst, til innland og høyfjell.

Norwegian Tunnel Inspection

100 % eid datterselskap av O. E. Hagen. Etablert i 2016 for å utforske det daværende uutnyttede markedet for inspeksjon av lange tunnelreiser knyttet til vannkraftverk. Selskapets ROV-system er utstyrt med 360 graders multistrålesonar som gir svært nøyaktige data under alle vannforhold, med en operasjonsrekkevidde på opptil hele 15 km.

Falck Dykkertjeneste AS

Falck Dykkertjeneste AS, etablert i 1995 er en moderne og innovativ undervannsentreprenør med omfattende erfaring innen dykkeoperasjoner og undervannsoppdrag, spesielt innen bygg, infrastruktur og inspeksjoner. Vi legger stor vekt på HMS&K, samt kundetilfredshet. Vårt kvalitetssystem, basert på ISO 9001-standarder, sikrer høyeste kvalitet i alle prosjekter vi utfører, og oppfyller vårt løfte om å levere fremragende resultater til våre kunder og interessenter.

Buskerud Dykkerservice

Buskerud Dykkerservice ble etablert i 1988 i Kongsberg. Vi har et bredt nedslagsfelt og kan levere på det meste av dykkeroppdrag, men har spesialisert oss på dykkeroppdrag i innlandet med mobilt utstyr.

Sertifikater og godkjenninger

Submara setter trygghet og kvalitet høyt i alle ledd, både for våre kunder og ansatte. Vi har flere sertifikater og kvalitetsstempler som kan gjøre deg trygg på at vi alltid leverer et solid resultat. De viser at vi har den riktige kompetansen og erfaringen til å utføre ulike typer oppdrag, og at vi til enhver tid følger nødvendige kvalitetsprosedyrer og strenge rutiner.

Interessert i en jobb hos Submara?

Vi dykker alltid etter mer kunnskap og kompetente kolleger. Send oss en åpen søknad nedenfor, og vi svarer deg så fort vi har mulighet. Du kan også registrere deg for jobbvarslinger på vår LinkedIn-side.