Velg kategori:

Legging av rør

Vi har lang erfaring og høy kompetanse i heving, inspeksjoner, reparasjon og legging av rør. Denne listen inneholder utvalgte prosjekter for noen av våre kunder, og er fordelt på årstall. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Arbeid på kraftanlegg

Vi har lang erfaring og spesialistkompetanse på arbeid for kraftindustrien, og har utført en lang rekke oppdrag på ulike kraftanlegg. Her lister vi noen av dem med årstall og kunde. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 […]

Inspeksjon betongkonstruksjoner

Vi har i mange år utført inspeksjoner på broer og kaier, og har lang erfaring med hovedinspeksjon og revurdering på kraftverk. Dette er et utvalg av slike inspeksjonsjobber, delt opp årstallsvis og med kunder. 2020 2019 2018 2017 2015

ROV-oppdrag

Submara har høy kompetanse og lang erfaring innen ROV-operasjoner. Det følgende er en liste over utvalgt ROV-arbeid. Listen inneholder kunder og er arrangert etter årstall. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2002 2001 2000

Rørinstallasjon Frognerstrand til Skarpsno

Fra Q3 2022 til Q2 2023 installerte Dykkerteknikk, en del av Submara, 1100 meter vann- og avløpsrør for VAV Oslo kommune. Vi oppgraderte samtidig eksisterende rørnettverk. Arbeidet inkluderte utgraving ved Frognerstranda og utenfor slipp, og gjennoppbygging av rørkoblingen inn til slipp. Detaljer: 940 meter ø500 SDR11 160 meter ø630 SDR17 Grenrør ø500/500/630 for sammenkobling Mellbyedalen […]

Etablering av overvannshåndtering for Bybanen

Utførende entreprenør på installasjonen er dykkerentreprenøren IMC Diving, en del av Submara.

Sikring av Helge Ingstad ved hjelp av ROV

IMC Diving, en del av Submara, startet sikring av den forliste fregatten Helge Ingstad.