HMS&K

Submara arbeider målbevisst for et godt arbeidsmiljø, en sikker arbeidsplass og bærekraftige løsninger – både for oss, våre kunder, og for det ytre miljøet. Fokus på stadig kompetanseheving sikrer kvalitet i alt vi leverer.

Et ufravikelig fokus på sikkerhet sikrer trygghet i krevende arbeidsforhold.

Arbeid under vann setter strenge krav til sikkerhet, og vi jobber målbevisst for å forebygge både skader og ulykker (HMS&K). Det gjøres blant annet gjennom opplæring og bruk av personlig verneutstyr, gode rutiner, og åpen kommunikasjon, slik at alle ansatte opplever trygghet, trivsel og respekt.

Gjennom å levere arbeid med høy kvalitet, jobber vi også kontinuerlig for å være en foretrukket leverandør, som igjen styrker selskapets økonomi og skaper trygge arbeidsplasser for våre ansatte.

Bærekraft i alle ledd

Submara jobber aktivt for at det ikke skal oppstå uhell, skader eller ulykker som påvirker miljøet negativt. Farlig avfall blir tatt hånd om på forskriftsmessig måte, og vi arbeider aktivt for å redusere alle typer utslipp. Miljøgevinsten vurderes alltid ved valg av metoder og anskaffelser av nytt materiell.

Arbeidet med sikkerhet, både for våre medarbeidere og omgivelsene rundt oss, har høy prioritet. Vi skal alltid ha tid til å utføre jobben på en sikker måte i alle ledd, og målsetningen er alltid null skader og minimal innvirkning på naturen. Se våre referanseprosjekter.

Sertifikater og godkjenninger

Submara setter trygghet og kvalitet høyt i alle ledd, både for våre kunder og ansatte. Vi har flere sertifikater og kvalitetsstempler som kan gjøre deg trygg på at vi alltid leverer et solid resultat. De viser at vi har den riktige kompetansen og erfaringen til å utføre ulike typer oppdrag, og at vi til enhver tid følger nødvendige kvalitetsprosedyrer og strenge rutiner.