Inspeksjon betongkonstruksjoner

Vi har i mange år utført inspeksjoner på broer og kaier, og har lang erfaring med hovedinspeksjon og revurdering på kraftverk. Dette er et utvalg av slike inspeksjonsjobber, delt opp årstallsvis og med kunder.

2020

  • Rammeavtale dykkerinspeksjon på bruer i Møre og Romsdal fylke for Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Rammeavtale dykkerinspeksjoner på bruer i Agder, for Agder fylkeskommune

2019

  • Rammeavtale Dykkerinspeksjoner på bruer i fylkene Vestfold, Telemark og Vest-Agder for Statens Vegvesen Region Sør

2018

  • Rammeavtale Dykkerinspeksjoner på bruer i fylkene Vestfold, Telemark og Vest-Agder for Statens Vegvesen Region Sør
  • Bruinspeksjon Hordaland 2016-2020 (ferdigstilt 2018), for Multiconsult AS.

2017

  • Undervannsarbeid, undervannssprenging, støyping av nye Liabygda Ferjekai, for Christie AS.

2015

  • Inspeksjon og reperasjon av ferjekaier Sogn og Fjordane i perioden 2015-2018, for Mesta AS.
  • UV hovedinspeksjon av ferjekaier på fylkes- og riksveier i Møre og Romsdal i perioden 2015-2016, for Mesta AS.