Legging av rør

Vi har lang erfaring og høy kompetanse i heving, inspeksjoner, reparasjon og legging av rør. Denne listen inneholder utvalgte prosjekter for noen av våre kunder, og er fordelt på årstall.

2020

 • Morten Krag: legging av Ø63, 1700 meter
 • Ålesund Kommune: Heving og fjerning av 1 stk. Ø280 rør, lengde 1100 m, heving og fjerning av 2 stk. Ø110 rør, lengde 1100 (Hovedentreprenør for Ålesund kommune)
 • Ålesund kommune: Legging av 1 stk. Ø280, lengde 1100 meter, dybde 80 m. (Hovedentreprenør for Ålesund kommune)
 • Steinsvik Rensefisk AS, Svelgen: Lokalisering av brudd på rør Ø355, innkorting og heving av Ø355 og Ø280, samt flytting og justering av eks. rør. (for Steinsvik Rensefisk AS)
 • Luster kommune, Hafslo: 6 lengder, til sammen ca. 4000 meter. (For Ingemar Fimreite AS)
 • Grindvik-Svortevika, Skodje; Legging av ny nytt vatn rør Ø160 lengde 1660 m, djupne på 70m. (For Svinø Entreprenør AS)

2019

 • Legging av Ø63 mellom Hella og Dragsvik for Mesta AS. Lengde 2600 meter, dybde 425 m
 • Arbeid med Ø280 i Kristiansand. Legging og ned graving av ny utslippsledning og fjerning av gammel ledning. Kristiansand kommune
 • Legging av Ø400 ledning og klamring av Ø250 på topp av Ø400 ledning. Båsum Boring AS
 • Montering av T-stykke på Ø160 og Ø110 ledning. Erik Larsen
 • Legging av 800m prebelastet Ø63 ved Austrevågen, Bergen.

2018

 • Legging av 11 km Ø280 reservevannledning mellom Loen og Stryn, og 3,3 km Ø160 vannledning mellom Solvik og Marsåvika. Kveen AS og Stryn kommune.
 • Legging av ny utslippsledning på Giske, Furnes Anlegg og Transport

2017

 • Førde fjernvarme for Entreprenør Service AS: Legging av 2 rør Ø450 og Ø630
 • Kveen anlegg AS, Hermansverk: Legging av avløp Ø355
 • Legging og tildekking av utslippsrør Alnes, Hole Maskin AS
 • Utskifting av del av rør i Bremanger. Bremanger kommune
 • Flytting av inntaksledning på Nordfjordeid, Astor Plast

2016

 • Volda Kommune: Inspeksjon av alle utslippsledninger, samt traseinspeksjon for ledning til nytt renseanlegg.
 • Legging av kort utslippsledning Hundeidvik, Mesta

2015

 • Taubane teknikk AS Hafjell: legging av inntak for snøproduksjonsanlegg
 • Glencore Nikkelverk: Etablert nytt H2S utslippsrør i sjø.
 • KRS Kommune: reparasjon og supplering av Ø400 pumpeledning

2014

 • Utslippsledning Moltustranda 60 m Ø160 Hole Maskin AS
 • Statens Vegvesen: Loftesnes Brua, Sogndal, Inspeksjon av rørledning

2013

 • Hyllestad kommune, legging av 2400 meter Ø160 i Leirvik i Sogn

2012

 • Inge Melkevoll, legging av 130 m Ø 160 på Storesunde i Stryn
 • Gloppen Kommune, legging av 1400 m Ø 125mm mellom Øyrane og Elvaneset
 • Norway Pelagic AS, Kalvåg. Inspeksjon og reparasjon av rørledning
 • Åge Haverstad, reparasjon av rørledning, Harpefoss

2011

 • Bremanger kommune, inspeksjon og montering av reparasjonsmuffe.
 • Gaular kommune, inspeksjon og reparasjon av rørledning.
 • Rørleggar Nigardsøy, legging av 1600 m Ø160 ledning i Bremanger.
 • Åge Haverstad, Kapping av rør og legging av nytt rør, Harpefoss.
 • Kristiansand Havnevesen, reparasjon av inntaksledning, Fiskebrygga.
 • Aker Solution, reparasjon av sugeledning.
 • Kristiansand. Septikservice, arbeid på utsleppsledning, Xstrata.
 • Trafikk og Anlegg, kapping av 630 mm rør.
 • Kristiansand Havnevesen, OLEX innmåling av ledninger i havna.
 • Xstrata, inspeksjon og sammenkobling av utslippsrør.
 • Kaspar Strømme, skøyting av pumpeledning Abra Havn.

2010

 • Bremanger kommune, inspeksjon og reparasjon av diverse rørledninger.
 • Sogndal kommune, ROV inspeksjon og rørarbeid. Mesta Drift AS, Reparasjon av rørledning

2009

 • Entreprenørservice AS Rørlegging til avløp Førde kommune. Ø=630 mm. 1150 meters lengde. Legge dyp 35 meter.
 • Fræna Kommune / Geir Øie AS. 4 km fjordkryssing, 160 mm vannrør. Legge dyp 70 Meter. 250 mm avløpsledning, lengde 150 m. Legge dyp 25 Meter.